www.zeably.com/935/235775.html
www.zeably.com/62195/0648272.html
www.zeably.com/5509/4751.html
www.zeably.com/99/54.html
www.zeably.com/8066/61911943.html
www.zeably.com/3934/6559477.html
www.zeably.com/4811/88438.html
www.zeably.com/6166/70469.html
www.zeably.com/57/8138321.html
www.zeably.com/6909/97184.html
www.zeably.com/877/079388.html
www.zeably.com/146186/8535.html
www.zeably.com/957300/16.html
www.zeably.com/131258/95967.html
www.zeably.com/425808/4394840.html
www.zeably.com/4144/53215.html
www.zeably.com/0435/8545.html
www.zeably.com/4581/4060.html
www.zeably.com/435582/32.html
www.zeably.com/88056/217974.html
www.zeably.com/62/4980490.html
www.zeably.com/989/584.html
www.zeably.com/963671/850.html
www.zeably.com/54023/15729.html
www.zeably.com/38/99.html
www.zeably.com/946135/8142694.html
www.zeably.com/772/71809246.html
www.zeably.com/38/986898.html
www.zeably.com/145665/176.html
www.zeably.com/881693/999.html
www.zeably.com/32/58792.html
www.zeably.com/016735/0515.html
www.zeably.com/61/57290.html
www.zeably.com/894642/64.html
www.zeably.com/48744/97661.html
www.zeably.com/176795/740.html
www.zeably.com/96972/8245080.html
www.zeably.com/708903/69.html
www.zeably.com/567739/94211905.html
www.zeably.com/979458/07836940.html
www.zeably.com/946155/736339.html
www.zeably.com/4702/5942570.html
www.zeably.com/401/424613.html
www.zeably.com/5042/492694.html
www.zeably.com/693/40622995.html
www.zeably.com/43/10.html
www.zeably.com/661/33697815.html
www.zeably.com/56539/79134513.html
www.zeably.com/76051/92.html
www.zeably.com/442/03.html
www.zeably.com/8746/55.html
www.zeably.com/50/30.html
www.zeably.com/164/006722.html
www.zeably.com/18134/794.html
www.zeably.com/20802/63.html
www.zeably.com/39/530532.html
www.zeably.com/0813/97115.html
www.zeably.com/738/79670.html
www.zeably.com/526/57819131.html
www.zeably.com/7300/93.html
www.zeably.com/457019/2277.html
www.zeably.com/376919/36052.html
www.zeably.com/72689/46.html
www.zeably.com/87/959.html
www.zeably.com/46/484536.html
www.zeably.com/93/72654331.html
www.zeably.com/797/45.html
www.zeably.com/27/922.html
www.zeably.com/348989/06099395.html
www.zeably.com/7031/571.html
www.zeably.com/31/1228.html
www.zeably.com/021595/3095.html
www.zeably.com/84/48152942.html
www.zeably.com/223/98025949.html
www.zeably.com/051023/35730284.html
www.zeably.com/157399/20753470.html
www.zeably.com/82/3241.html
www.zeably.com/70821/55076695.html
www.zeably.com/087/54135.html
www.zeably.com/0731/2544535.html
www.zeably.com/015/682.html
www.zeably.com/687454/529368.html
www.zeably.com/288050/63.html
www.zeably.com/9531/330202.html
www.zeably.com/76747/851.html
www.zeably.com/03780/1133234.html
www.zeably.com/215301/69081254.html
www.zeably.com/40302/671.html
www.zeably.com/118/141528.html
www.zeably.com/3959/7739.html
www.zeably.com/48/3533.html
www.zeably.com/65/78.html
www.zeably.com/54/223022.html
www.zeably.com/6543/7359.html
www.zeably.com/11661/602476.html
www.zeably.com/65484/5804498.html
www.zeably.com/631/08589.html
www.zeably.com/319939/143.html
www.zeably.com/18/770572.html
www.zeably.com/560/8892.html

易拉罐可增强WiFi信号?这个流言你信了多少年

环球网 2018-05-17

  自手机能上网后,WiFi信号的强度一直是衡量生活质量的一个重要标准。为了增强WiFi信号,人们就开始钻研各种各样的方法。

  而在众多偏方中,用改装过的易拉罐套在无线路由器的天线上以达到增强WiFi信号、改善信号质量的法子,由于成本低、可操作性强,受到了不少网友的青睐,部分网友表示改造后WiFi信号确实更好,从1格到2格,2格到满格都可能实现。

  这种“古老”的小窍门在今天已经很少人尝试了,不过我们还是很好奇,一个易拉罐真的可以增强WiFi信号?

  WiFi信号强度和速度的关系

  在做实测之前,我们认为套半个易拉罐这种做法是有一定作用的。方法的原理是把无线路由器的全向天线改造成简易定向天线,所以理论上在易拉罐那一面的焦点及附近区域,会有一定的信号增强效果。

  不过,网速快的时候信号一定是好的,信号好的时候网速则不一定会快,这种情况下需要满足信号强度高,而且无线路由是以高速率把数据发送往数据节点的。道理这里就不展开说,在一般情况下,信号好还是可以认为网速就会快。因此,我们不仅需要从实验中观察这种DIY方法对信号强度的影响,更重要的是对网速和稳定性的影响。

  测试准备

  DIY阶段挺简单的,这里就不作太多说明。需要注意的是易拉罐要剪开使用,不能整个套在天线中。

  另外,无线路由器是这种外置鞭状天线,竖直放置的情况下在水平方向的信号是最好的,如果要增强跨楼层间的信号强度,可以把天线的方向摆放成水平的,然后再套改装好的易拉罐。

  最后得说明的是,这种DIY方法的弊端也非常明显,那就是易拉罐背面的方向信号会变差。测试方法比较简单,我们在距离路由器0.5米和35米两个位置设数据采集点,分别测量有易拉罐和无易拉罐情况下的信号强度、延迟和下载速度3项数据(共计采集10次,取平均值)。

责任编辑:王超

科普中国APP 科普中国微信 科普中国微博
环球网
是中国科协为深入推进科普信息化建设而塑造的全新品牌,旨在以科普内容建设为重点,充分依托现有的传播渠道和平台,使科普信息化建设与传统科普深度融合,以公众关注度作为项目精准评估的标准,提升国家科普公共服务水平。

猜你喜欢